Garanties en veel voorkomende vragen

Garantie voorwaarden Dijkhof Kozijnen

Wij bieden de volgende garanties op onze producten:

 • 10 jaar garantie op kozijnen en ramen;
 • 6 jaar garantie op buitendeuren;
 • 2 jaar garantie op hang- en sluitwerk;
 • 1 jaar garantie op elektrisch en elektromechanisch hang- en sluitwerk;
 • 10 jaar garantie op het beglazingssysteem;
 • 10 jaar garantie op ventilatieroosters.

Met uitsluiting van:

 • Bij niet correct uitvoeren van montage en/of onderhoud zoals weergegeven in bijgevoegde verwerkingsvoorschriften;
 • Schade als gevolg van vervuiling en/of beschadiging;
 • Bij kortsluiting in elektrische, elektronische of elektromechanische onderdelen als gevolg van vocht en/of vervuiling;
 • Schade door elementen op of aan onze producten welke niet afkomstig zijn van ons;
 • Normale slijtage;
 • Schade als gevolg van beperkingen in bewoonbaarheid of bruikbaarheid gedurende herstel;
 • Beglazing anders dan beglaasd door onze medewerkers in onze timmerfabriek;
 • Schade als gevolg van weersinvloeden, oorlog en/of natuurrampen.

Glasbreuk en krassen, anders dan geconstateerd bij levering, zijn uitgesloten van garantie. Uitbuiging en scheluwte van een deur mag ≤ 6 mm zijn. Bij een houten schuifpui mag deze ≤ 3 mm zijn.

Garantie melding

Garantie meldingen kunnen worden doorgegeven middels ons e-mailadres info@dijkhofkozijnen.nl.
Gelieve uw melding te voorzien van een opdrachtnummer of factuurnummer en een duidelijke toelichting met eventueel aanvullend fotomateriaal.

Toekenning van garantie kan alleen worden beoordeeld door Dijkhof Kozijnen.

Indien een klacht ongegrond is, kunnen de eventuele gemaakte kosten worden verhaald. Om aanspraak te maken op garantie dienen alle facturen betaald te zijn.

Bijlages

Veel voorkomende vragen